MAXIMA LT, UAB  MAXIMA Latvija, SIA MAXIMA EESTI, OÜ Stokrotka Sp. z o.o
www.maxima.lt www.maxima.lv www.maxima.ee www.stokrotka.pl
       
       
       
ALDIK NOVA Sp. z o.o. MAXIMA BULGARIA EOOD UAB „Barbora“  
www.aldik.pl www.tmarket.bg www.barbora.lt