ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Bendrovės vienintelė akcininkė yra UAB VILNIAUS PREKYBA.