Stiprinant „Maxima Grupės“ korporatyvinį valdymą, įsteigtas audito komitetas

Stiprinant „Maxima Grupės“ korporatyvinį valdymą, įsteigtas Audito komitetas. Į jį grupės Stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai paskyrė tris narius: Jurgitą Kirvaitienę, elektroninių pinigų įstaigos „Glocash Payment“ direktorę, Kasparą Žebrauską, audito ir apskaitos bendrovės „BDO Lietuva“ partnerį, kokybės ir rizikos valdymo vadovą bei Rytį Jezepčiką, „Vilniaus prekybos“ valdybos narį.

Audito komiteto pirmininku išrinktas nepriklausomas narys K. Žebrauskas. Jis audito srityje dirba daugiau kaip 2 dešimtmečius, turi sukaupęs ilgametę darbo tarptautiniuose projektuose patirtį. Nepriklausoma audito narė J. Kirvaitienė daugiau kaip 17 metų dirbo konsultacijų bendrovėje „PwC“, kur užėmė audito departamento direktorės ir valdybos narės pareigas, taip pat 4 metus buvo Lietuvos Auditorių rūmų prezidentė. Rytis Jezepčikas turi daugiau kaip 10 metų finansų vadovo patirtį, taip yra dirbęs bendrovės „Ernst&Young“ audito departamente.

„Naujai suformuotas Audito komitetas padės „Maxima Grupės“ Stebėtojų tarybai užtikrinti veiksmingą ir patikimą įmonės finansinių ataskaitų audito procesą. Komitetas teiks rekomendacijas ne tik finansinio audito, bet ir vidaus audito bei kokybės kontrolės srityse. Esu tikra, kad komiteto narių ilgametė profesinė patirtis leis sklandžiai įgyvendinti komitetui patikėtas pareigas“, – sako Jurgita Šlekytė, „Maxima Grupės“ stebėtojų tarybos pirmininkė.

„Audito komiteto įsteigimas yra svarbus žingsnis siekiant stiprinti „Maxima Grupės“ korporatyvinį valdymą, kur esminiai elementai yra efektyvumas ir skaidrumas. Formuojant šį komitetą buvo vadovaujamasi gerąja korporatyvinio valdymo praktika“, – teigia Dalius Misiūnas, „Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

„Maxima Grupės“ audito komiteto pagrindinės funkcijos apima: metinių finansinių ataskaitų rengimo ir audito procesų priežiūrą, išorinio auditoriaus nepriklausomumo peržiūrą ir stebėseną, įmonės vidaus kokybės kontrolės ir vidaus audito stebėseną.

Bendrovės audito komitetą sudaro trys nariai (iš kurių du – nepriklausomi), renkami ketverių metų kadencijai. Komiteto nariams keliami reikalavimai – nepriekaištinga reputacija ir atitinkama patirtis buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse.

 

 

Grįžti į visas naujienas