Paskirta nauja „Maxima Grupės“ audito komiteto pirmininkė

Nuo vasario 1 d. „Maxima Grupės“ Stebėtojų taryba nepriklausoma bendrovės audito komiteto nare paskyrė Ireną Petruškevičienę, kuri taip pat tapo šio komiteto pirmininke. Ji pakeitė iki šiol komitetui vadovavusį Kasparą Žebrauską.

I. Petruškevičienė audito srityje Lietuvoje bei tarptautinėse organizacijose yra sukaupusi daugiau kaip 20-ies metų patirtį. Ji ilgą laiką dirbo tarptautinėse institucijose – Europos Audito rūmuose, Europos Komisijoje, Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programoje. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete I. Petruškevičienė vadovauja Finansų strategijos ir valdymo moduliui.

Be jos audito komitetui taip pat priklauso Jurgita Kirvaitienė, elektroninių pinigų įstaigos „Glocash Payment“ direktorė, ir Rytis Jezepčikas, „Vilniaus prekybos“ valdybos narys.

K. Žebrauskas nusprendė palikti pareigas audito komitete dėl didelio užimtumo kitose darbinės veiklos srityse.

„Maxima Grupės“ audito komitetas įsteigtas pernai, siekiant sustiprinti korporatyvinį įmonės valdymą. Komiteto pagrindinės funkcijos apima metinių finansinių ataskaitų rengimo ir audito procesų priežiūrą, išorinio auditoriaus nepriklausomumo peržiūrą ir stebėseną, įmonės vidaus kokybės kontrolės ir vidaus audito stebėseną. Audito komitetą sudaro trys nariai (iš kurių du – nepriklausomi), renkami ketverių metų kadencijai.

Grįžti į visas naujienas