ISIN

 Išplatinta obligacijų suma 

 Likutinė neišpirkta suma 

 Išpirkimas 

 Atkarpa (%) 

Prospektas 

 

 

XS2485155464

240 000 000 EUR

240 000 000 EUR

2027

6.25

ČIA