ISIN

 Išplatinta obligacijų suma 

 Likutinė neišpirkta suma 

 Išpirkimas 

 Atkarpa (%) 

Prospektas 

 

 

XS1878323499

XS2485155464

 300 000 000 EUR

240 000 000 EUR

106 961 000 EUR 

240 000 000 EUR

 2023

2027

3.25

6.25

ČIA

ČIA