INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Kredito reitingas

Tarptautinė kredito reitingo agentūra „Standard & Poor's“ įmonei MAXIMA GRUPĖ, UAB 2023 m.  patvirtino BB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Remiantis „Standard & Poor's“ pateiktomis išvadomis, „Maxima Grupei“ BB+ reitingą pasiekti padėjo tvirta lyderės pozicija Baltijos šalyse, auganti rinkos dalis Lenkijos rinkoje, tvarus veiklos modelis bei finansinis įmonės stabilumas.

Su pilnomis „Standard & Poor's“ ataskaitomis galima susipažinti čia:

2023 m. „Standard & Poor's“ ataskaita

2021 m. „Standard & Poor's“ ataskaita

2020 m. „Standard & Poor's“ ataskaita

2019 m. „Standard & Poor's“ ataskaita

2018 m. „Standard & Poor's“ ataskaita

 

Bazinis obligacijų prospektas

Airijos Centrinis bankas patvirtino įmonės MAXIMA GRUPĖ, UAB obligacijų programos bazinį prospektą. Dokumentas paskelbtas Dublino vertybinių popierių biržoje „Euronext“. Jame numatoma, kad MAXIMA GRUPĖ iš viso gali išleisti iki 1 mlrd. eurų obligacijų. 

 

PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO

INFORMACIJA, PRIE KURIOS SIEKIATE PRIEITI, NĖRA SIŪLYMAS PIRKTI ARBA PARDUOTI ŠIOJE INFORMACIJOJE NURODYTUS VERTYBINIUS POPIERIUS BET KOKIOJE JURISDIKCIJOJE Ar JURISDIKCIJOSE, KURIOJE AR KURIOSE TOKIE SIŪLYMAI AR PARDAVIMAI YRA NETEISĖTI IKI REGISTRAVIMO ARBA KVALIFIKAVIMO PAGAL BET KOKIOS TOKIOS JURISDIKCIJOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMUS. YPAČ ATKREIPTINAS DĖMESYS, KAD ŠIOJE INFORMACIJOJE NURODYTI VERTYBINIAI POPIERIAI NĖRA IR NEBUS REGISTRUOTI PAGAL 1933 M. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ SU PAKEITIMAIS (TOLIAU – VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMAS) IR NEGALI BŪTI SIŪLOMI ARBA PARDUODAMI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE BE REGISTRAVIMO ARBA ESANT ATLEIDIMUI NUO REGISTRAVIMO PAGAL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ. VIEŠAS VERTYBINIU POPIERIŲ SIŪLYMAS NEBUS VYKDOMAS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE AR KITUR PASAULYJE. KITOSE JURISDIKCIJOSE TAIP PAT GALI BŪTI TAIKOMI APRIBOJIMAI ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMAMS IR PARDAVIMAMS BEI SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PLATINIMUI.

INFORMACIJA, PRIE KURIOS SIEKIATE PRIEITI, NĖRA SKIRTA ASMENIMS, JOS NEGALI PERŽIŪRĖTI ASMENYS ARBA JI NEGALI BŪTI PLATINAMA ASMENIMS:

(A) JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA KURIE YRA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJų ASMENYS (KAIP APIBRĖŽTA REGLAMENTE S PAGAL VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMĄ);

(B) BET KURIOJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖJE NARĖJE, IŠSKYRUS JUNGTINĘ KARALYSTĘ, KURIE NĖRA „KVALIFIKUOTI INVESTUOTOJAI“, KAIP APIBRĖŽTA PROSPEKTO DIREKTYVOJE (2003/71/EB, SU PAKEITIMAIS), ARBA ASMENIMS, KURIE YRA NEPROFESIONALIEJI INVESTUOTOJAI, KAIP APIBRĖŽTA REGLAMENTE (ES) NR. 1286/2015 (TOLIAU – NEPROFESIONALIEJI INVESTUOTOJAI);

(C) JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, KURIE (I) NETURI PROFESINĖS PATIRTIES KLAUSIMAIS, SUSIJUSIAIS SU INVESTICIJOMIS, KURIOMS TAIKOMA 2005 M. (FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SKATINIMO) ĮSAKYMO DĖL 2000 M. FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ ĮSTATYMO SU PAKEITIMAIS (TOLIAU – ĮSAKYMAS) 19 STRAIPSNIO 5 DALIS, (II) NĖRA DIDELĖS VERTĖS TURTO TURINTYS SUBJEKTAI, KURIEMS TAIKOMA ĮSAKYMO 49 STRAIPSNIO 2 DALIS, ARBA (III) NĖRA ASMENYS, KURIEMS ŠI INFORMACIJA GALI BŪTI KITAIS BŪDAIS TEISĖTAI ATSKLEISTA (TOLIAU KARTU VISI ŠIE ASMENYS – TINKAMI ASMENYS);

(D) JAPONIJOJE, KURIE NETURI TEISĖS PIRKTI, ATSIŽVELGIANT Į ATITINKAMAS NEVIEŠO PLATINIMO IŠIMTIS;

(E) KURIE NĖRA ASMENYS, KURIEMS ŠI INFORMACIJA GALI BŪTI KITAIS BŪDAIS TEISĖTAI ATSKLEISTA PAGAL BET KURIOS KITOS JURISDIKCIJOS ĮSTATYMUS.

SUSIPAŽINDAMI SU INFORMACIJA, PRIE KURIOS SIEKIATE PRIEITI, PATVIRTINATE, KAD (A) JŪS NESATE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ASMUO, (B) JEI ESATE BET KURIOJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖJE NARĖJE, JŪS ESATE KVALIFIKUOTAS INVESTUOTOJAS IR NESATE NEPROFESIONALUSIS INVESTUOTOJAS, (C) JEI ESATE JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, JŪS ESATE TINKAMAS ASMUO, (D) JEI ESATE JAPONIJOJE, JŪS TURITE TEISĘ PIRKTI, ATSIŽVELGIANT Į ATITINKAMĄ NEVIEŠO PLATINIMO IŠIMTĮ, IR (E) JŪS ESATE ASMUO, KURIAM ŠI INFORMACIJA GALI BŪTI KITAIS BŪDAIS TEISĖTAI ATSKLEISTA PAGAL BET KURIOS KITOS JURISDIKCIJOS ĮSTATYMUS. JEI NEGALITE TO PATVIRTINTI, TURITE IŠEITI IŠ ŠIOS SVETAINĖS IR NESUSIPAŽINTI SU JOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA.