2021 metai “Maxima Grupėje” - solidūs rezultatai ir stabili plėtros kryptis

2022 m. balandžio 8 d.

2021 metais „Maxima Grupė“ nuosekliai augo ir plėtėsi, didindama pajamas 6,1 procentu iki 4 485 mln. eurų. „Maxima Grupės“ konsoliduota EBITDA, nevertinant vienkartinių įvykių, pasiekė 364,5 mln. eurų, ir buvo 10,1 mln. eurų mažesnė nei 2020 metais. Didžiausią įtaką EBITDA darė didinami atlyginimai ir socialinių naudų paketai darbuotojams, įėjimo į Lenkijos e-komercijos rinką kaštai ir mokestiniai pokyčiai Lenkijoje. Nuolat keičiantis COVID-19 situacijai, „Maxima Grupės“ žmonės įdėjo daug pastangų, užtikrindami sklandžią kasdieninę veiklą, ir kartu įgyvendindami esminius verslo procesų pokyčius, kurie užtikrins tvarų ir ilgalaikį Grupės augimą ateityje.

„Maxima Grupės“ pajamoms augant 6,1%, Grupės palyginamos tų pačių parduotuvių (angl. „like-for-like“ - LFL) pajamos augo 3,2% (skaičiuojant pastoviu valiutos kursu). Metinis LFL augimas buvo teigiamas visose šalyse – didžiausias augimas Lenkijoje +6,2%, Baltijos šalyse +2,4%, o Bulgarijoje +0,4%.

2021 metais “Maxima Grupė“ tęsė plėtrą Lenkijoje. Mažmeninės maisto prekybos tinklas „Stokrotka“ praplėtė savo tinklą 81 nauja parduotuve, o pajamos augo 14,6% (skaičiuojant pastoviu valiutos kursu) iki 1 087 mln. eurų, peržengdamos vieno milijardo ribą.

Baltijos šalyse pajamos augo 4% iki 3 194 mln. eurų. Bulgarijoje „T-Market“ pajamos sudarė 197 mln. eurų, lyginant su ankstesniais metais, padidėjo 8%.

2021 m. „Maxima Grupės“ valdomas elektroninės prekybos prekės ženklas „Barbora“ intensyviu tempu pradėjo veiklą Lenkijoje bei sėkmingai atliepė toliau augančią maisto ir kasdieninių prekių pirkimo internetu paklausą Baltijos šalyse. Lyginant su ankstesniais metais, Grupės el. prekybos pajamos paaugo 48,8%.

„Maxima Grupės“ konsoliduotoji EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių įvykių, pasiekė 364,5 mln. eurų ir buvo 10,1 mln. eurų mažesnė nei 2020 metais. EBITDA marža buvo 8,1%, 0,7 p.p. mažesnė nei ankstesniais metais. Mažesnę EBITDA maržą daugiausiai lėmė padidinti atlyginimai ir naudos darbuotojams, taip pat įėjimo į Lenkijos e-komercijos rinką kaštai bei naujas mažmeninės prekybos apyvartos mokestis Lenkijoje.

2021 metais „Maxima Grupės“ įmonės investavo į ilgalaikį materialųjį turtą 108 mln. eurų (tai siekė 2,4% Grupės pajamų), 22% daugiau palyginus su 89 mln. eurų investicijomis 2020 metais. Pagrindinės investicijos buvo skirtos naujų parduotuvių atidarymui  ir esamų parduotuvių rekonstrukcijoms. „Maxima Grupės“ parduotuvių skaičius pasiekė 1 412, kai tuo tarpu 2020 m. gruodžio 31 d. ji turėjo 1 323 parduotuves.

2021 m. gale Grupės grynoji skola sudarė 968 mln. eurų (iš jų, 683 mln. eurų nuomos įsipareigojimai) ir, lyginant su 2020 m., buvo 32,6 mln. eurų mažesnė. Grupės finansinis svertas išliko stabilus, grynosios skolos / EBITDA santykis 2021 m. gale išliko toks pat kaip ir 2020 metų gale - 2,6x. 2021 metais „Maxima Grupė“, diversifikuodama finansavimosi šaltinius, sėkmingai išplatino 40 mln. eurų vertės trumpalaikių komercinių popierių emisiją, kuri buvo pirmoji tokio pobūdžio emisija Baltijos šalyse.

Vienintelis „Maxima Grupės“ akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ patvirtino 2021 m. bendrovės ir Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą, pagal kurį, atsižvelgiant į dividendų mokėjimo politiką, dividendams „Vilniaus prekybai“ išmokėti skirta 95 mln. eurų.

„Maxima Grupės“ tvarumo veikla yra neatsiejama Grupės verslo dalis. 2021 m. „Maxima Grupė“ dėjo pastangas integruodama tvariai veiklai užtikrinti būtinus procesus bei priemones Grupėje ir tiekimo grandinėje. Taip pat, Grupė žengia į priekį siekdama išsikelti ambicingus tvarumo tikslus.

„Per kelerius pastaruosius metus visa mūsų organizacija ir jos veikimo būdas pasikeitė iš esmės. Susivokimas, atsakomybė ir pasitikėjimas savimi tapo kultūros pagrindu, jungiančiu kiekvieną iš daugiau nei 38 tūkstančių kolegų į komandą, kurios dalimi džiaugiamės būdami. Mes ne tik prisitaikėme bei susidorojome su nuolat kintančia pandemine situacija, bet ir sugebėjome iš naujo sukurti MAXIMA formatus kiekvienoje šalyje, pradėjome permąstyti verslo procesus, nusistatėme aiškią kryptį nekilnojamojo turto valdyme, sustiprinome mūsų IT ir toliau plėtėme savo parduotuvių tinklą bei elektroninės prekybos verslą“, – sako „Maxima Grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mantas Kuncaitis.

Rusijos Federacijos karinėms pajėgoms užpuolus Ukrainą, „Maxima Grupės“ dėmesio centre atsidūrė nauji 2022 metų iššūkiai ir uždaviniai. Grupės įmonės ir toliau demonstruoja susitelkimą, užtikrindamos atsparias tarptautines tiekimo grandines, išlaikydamos kainų konkurencingumą ir teikdamos pagalbą Ukrainai bei pabėgėliams iš Ukrainos.

 

Papildoma informacija

„Maxima Grupė“ valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

„Maxima Grupė“ priklauso „Vilniaus prekyba“ įmonių grupei. „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

 

Grįžti į visas naujienas