VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Sąžiningumas, skaidri veikla, pagarba, socialinė atsakomybė – principai, kurių laikomės savo veikloje. Drauge su kitomis „Vilniaus prekybos“ grupės įmonėmis vadovaujamės bendru Verslo etikos kodeksu.

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

„Maxima Grupės“ korupcijos prevencijos politika apima pagrindinius skaidrumo principus bei rekomendacijas, kaip korupcijos prevencijos praktikas užtikrinti mūsų kasdienėje veikloje.

Įmonėje veikia pasitikėjimo linija, kuria galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos ar kitus nusikalstamos veikos atvejus mūsų įmonėje. El.p pasitikejimolinija@maximagrupe.eu, tel. +370 669 00130 Konfidencialumą garantuojame. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Rūpindamiesi savo darbuotojų gerove, kuriame tvirtą, pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname savo klientų gerovę. Tikime, kad dirbdami kartu galime sukurti aplinką, kurioje visi drauge augsime ir klestėsime. 

MAXIMA GRUPĖ stengiasi, kad tvarumas taptų neatskiriama mūsų veiklos dalimi. Tai svarbu mūsų klientams, darbuotojams, partneriams, bendruomenėms ir aplinkai. Užimant mažmeninės prekybos lyderio poziciją ir išliekant vienam didžiausių mokesčių mokėtojų Baltijos šalyse, pamažu plečiančiam veiklą Lenkijoje ir Bulgarijoje, mums svarbu veikti atsakingai ir reaguoti į pasaulinio masto iššūkius bei tendencijas, su kuriomis susiduria visuomenė. MAXIMA GRUPĖ yra glaudaus vietinių ir tarptautinių tiekėjų tinklo dalis, todėl supranta, jog privalo reaguoti į daugelį socialinių ir aplinkosaugos iššūkių. 

Suprasdami savo veiklos mastą, tampame vis labiau atsakingi už mūsų veiklos poveikį. 2018-ieji MAXIMA GRUPEI buvo įsipareigojimų ir didesnės atsakomybės metai. Iki 2025 m. vystydama naująją įmonės strategiją, MAXIMA GRUPĖ patvirtino ir naują ilgalaikę Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) strategiją, suderintą su įmonės tikslais, kuri galios iki 2025 m. Šia strategija ieškome būdų padidinti savo verslo tvarumą, kartu dar labiau prisidedant prie aplinkos, visuomenės ir suinteresuotųjų šalių gerovės. Sukūrus strategiją ĮSA 2025 taip pat užtikrinamas skaidrumas suinteresuotoms šalims ir pridėtinė vertė mūsų verslui.

MAXIMA GRUPĖ turi tvirtą viziją būti socialiai atsakingu pirmaujančiu mažmenininku ir kurti vertę savo klientams, tiekėjams ir visuomenei. Prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinio susitarimo“ (angl. „Global Compact“), 2020 m. ,,Maxima Grupė“ parengė pirmąją.

Socialinės atsakomybės ataskaita 2020

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Tiekėjų elgesio kodeksas išdėsto pagrindines MAXIMA GRUPĖS bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. Elgesio kodeksas atspindi Grupės įmonių siekį stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus.