VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Sąžiningumas, skaidri veikla, pagarba, socialinė atsakomybė – principai, kurių laikomės savo veikloje. Drauge su kitomis „Vilniaus prekybos“ grupės įmonėmis vadovaujamės bendru Verslo etikos kodeksu.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Rūpindamiesi savo darbuotojų gerove, kuriame tvirtą, pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname savo klientų gerovę. Tikime, kad dirbdami kartu galime sukurti aplinką, kurioje visi drauge augsime ir klestėsime. 

MAXIMA GRUPĖ stengiasi, kad tvarumas taptų neatskiriama mūsų veiklos dalimi. Tai svarbu mūsų klientams, darbuotojams, partneriams, bendruomenėms ir aplinkai. Užimant mažmeninės prekybos lyderio poziciją ir išliekant vienam didžiausių mokesčių mokėtojų Baltijos šalyse, pamažu plečiančiam veiklą Lenkijoje ir Bulgarijoje, mums svarbu veikti atsakingai ir reaguoti į pasaulinio masto iššūkius bei tendencijas, su kuriomis susiduria visuomenė. MAXIMA GRUPĖ yra glaudaus vietinių ir tarptautinių tiekėjų tinklo dalis, todėl supranta, jog privalo reaguoti į daugelį socialinių ir aplinkosaugos iššūkių. 

MAXIMA GRUPĖS tvirta kryptis - būti socialiai atsakingu pirmaujančiu mažmenininku ir kurti vertę savo klientams, tiekėjams ir visuomenei. Prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinio susitarimo“ (angl. „Global Compact“), 2021 m. ,,Maxima Grupė“ parengė pirmąją Socialinės atsakomybės ataskaitą.

Socialinės atsakomybės ataskaita 2021

Socialinės atsakomybės ataskaita 2020

 

 

 

 
         
   „Morningstar Sustainalytics“ suteikia ESG rizikos reitingą, skirtą padėti investuotojams nustatyti ir suprasti finansiškai reikšmingą ESG riziką įmonėse ir kaip ši rizika gali paveikti veiklos rezultatus. MAXIMA GRUPĖ, UAB 2022 m. gegužės mėn. buvo įvertinta 21.7 balais ir yra priskiriama „vidutinės rizikos“ kategorijai. „MAXIMA GRUPĖ“ užima 60 vietą iš 196 įvertintų masto mažmenininkų.            

 

Skaityti daugiau

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

„Maxima Grupės“ korupcijos prevencijos politika apima pagrindinius skaidrumo principus bei rekomendacijas, kaip korupcijos prevencijos praktikas užtikrinti mūsų kasdienėje veikloje.

Įmonėje veikia pasitikėjimo linija, kuria galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos ar kitus nusikalstamos veikos atvejus mūsų įmonėje. El.p pasitikejimolinija@maximagrupe.eu, tel. +370 669 00130 Konfidencialumą garantuojame. 

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Tiekėjų elgesio kodeksas išdėsto pagrindines MAXIMA GRUPĖS bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. Elgesio kodeksas atspindi Grupės įmonių siekį stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus.

LYGIŲ GALIMYBIŲ IR ĮVAIROVĖS POLITIKA

Įvairovė ir lygios galimybės yra atviros, progresyvios ir tvariai augančios visuomenės pagrindas. Lygių galimybių ir įvairovės politika išdėsto pagrindinius Grupės įmonių lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus ir reikalavimus kartu su jų įgyvendinimo gairėmis, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas Grupės įmonių mastu įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus.