VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Sąžiningumas, skaidri veikla, pagarba, socialinė atsakomybė – principai, kurių laikomės savo veikloje. Drauge su kitomis „Vilniaus prekybos“ grupės įmonėmis vadovaujamės bendru Verslo etikos kodeksu.

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

„Maxima Grupės“ korupcijos prevencijos politika apima pagrindinius skaidrumo principus bei rekomendacijas, kaip korupcijos prevencijos praktikas užtikrinti mūsų kasdienėje veikloje.

Įmonėje veikia pasitikėjimo linija, kuria galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos ar kitus nusikalstamos veikos atvejus mūsų įmonėje. El.p pasitikejimolinija@maximagrupe.eu, tel. +370 669 00130 Konfidencialumą garantuojame. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Rūpindamiesi savo darbuotojų gerove, kuriame tvirtą, pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname savo klientų gerovę. Tikime, kad dirbdami kartu galime sukurti aplinką, kurioje visi drauge augsime ir klestėsime. 

MAXIMA GRUPĖ stengiasi, kad tvarumas taptų neatskiriama mūsų veiklos dalimi. Tai svarbu mūsų klientams, darbuotojams, partneriams, bendruomenėms ir aplinkai. Užimant mažmeninės prekybos lyderio poziciją ir išliekant vienam didžiausių mokesčių mokėtojų Baltijos šalyse, pamažu plečiančiam veiklą Lenkijoje ir Bulgarijoje, mums svarbu veikti atsakingai ir reaguoti į pasaulinio masto iššūkius bei tendencijas, su kuriomis susiduria visuomenė. MAXIMA GRUPĖ yra glaudaus vietinių ir tarptautinių tiekėjų tinklo dalis, todėl supranta, jog privalo reaguoti į daugelį socialinių ir aplinkosaugos iššūkių. 

Suprasdami savo veiklos mastą, tampame vis labiau atsakingi už mūsų veiklos poveikį. 2018-ieji MAXIMA GRUPEI buvo įsipareigojimų ir didesnės atsakomybės metai. Iki 2025 m. vystydama naująją įmonės strategiją, MAXIMA GRUPĖ patvirtino ir naują ilgalaikę Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) strategiją, suderintą su įmonės tikslais, kuri galios iki 2025 m. Šia strategija ieškome būdų padidinti savo verslo tvarumą, kartu dar labiau prisidedant prie aplinkos, visuomenės ir suinteresuotųjų šalių gerovės. Sukūrus strategiją ĮSA 2025 taip pat užtikrinamas skaidrumas suinteresuotoms šalims ir pridėtinė vertė mūsų verslui.

MAXIMA GRUPĖ turi tvirtą viziją būti socialiai atsakingu pirmaujančiu mažmenininku ir kurti vertę savo klientams, tiekėjams ir visuomenei. Taigi, dėmesį skirsime pagrindinėms ĮSA kryptims:

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Tiekėjų elgesio kodeksas išdėsto pagrindines MAXIMA GRUPĖS bei jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų juridinių asmenų tiekėjų elgesio nuostatas, kurių laikymasis sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus tiekimo grandinėje. Elgesio kodeksas atspindi Grupės įmonių siekį stiprinti tvarų bendradarbiavimą su tiekėjais, propaguojant teisėtą, profesionalią ir sąžiningą praktiką, apimančią pagarbos žmogaus teisėms, verslo etikos ir aplinkosauginius tikslus.

KLIENTAI
Klientai yra viena svarbiausių suinteresuotųjų šalių, kuriai skiriame dėmesį. Kasdien savo klientams siekiame užtikrinti geriausią apsipirkimo patirtį, kuri jiems kurtų vertę. 2018 m. siekėme užtikrinti geresnes kainas, pakeitėme savo asortimentą, investavome į naujas parduotuves ir atnaujinome esamas, vystėme naujus patogesnius parduotuvių formatus bei konceptus, investavome į prekių į namus pristatymą ir vidinius sprendimus parduotuvėse. Taip pat siekiame, kad mūsų klientai turėtų tvaresnių alternatyvų, taip kurdami švaresnę aplinką ir užtikrindami galimybę rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

DARBUOTOJAI
Būdami vieni didžiausių darbdavių Baltijos šalyse, suprantame, kad daugiau nei 40 tūkst. darbuotojų yra mūsų ambasadoriai ir pats didžiausias turtas. Todėl stengiamės užtikrinti mūsų kolegų įsitraukimą, motyvaciją ir profesinį tobulėjimą. Taip pat siekiame sukurti vidinę organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas narys – nuo aukščiausios vadovybės iki operatyvinio lygmens – būtų vertinamas, gerbiamas ir galintis atskleisti visą savo potencialą, o lygios galimybės, geros darbo sąlygos ir grįžtamasis ryšys būtų kasdienio darbo pagrindas.

PARTNERIAI
Glaudus bendradarbiavimas su strateginiais partneriais – tiekėjais ir gamintojais – leidžia mums kurti savo sėkmės istoriją. Ilgi puikios partnerystės metai paskatino kitų Lietuvos įmonių steigimąsi, kurios kartu su MAXIMA GRUPE įsitvirtino užsienio rinkose. Siekiame dar glaudžiau bendradarbiauti su vietiniu verslu ir dirbti kartu su ilgalaikiais partneriais, kad kartu pasiektume pageidaujamus rezultatus. Norime paskatinti tvarias verslo praktikas ir būti patikimu ir ilgalaikiu partneriu, kuris įmonėms padeda skaidriai ir paprastai pasiekti savo klientus.

BENDRUOMENĖS
Būdami plačios regioninės aprėpties verslu stengiamės daryti teigiamą poveikį bendruomenėms ir teikti pagalbą šeimoms, kurioms to reikia. Taigi, mūsų įmonės siekia ir toliau aktyviai bei atsakingai remti bendruomenes, prisidėti prie bendros gerovės ir padėti sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria šalys, kuriose veikiame.

APLINKA
MAXIMA GRUPĖ siekia rūpintis aplinka, mažindama jai daromą poveikį. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiame taikyti  tvaresnes verslo praktikas, kurios darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Esame pasiryžę rasti daugiau žiedinės pakavimo sistemos sprendimų ir diegti naujus atsinaujinančiosios energijos sprendimus, kad prisidėtumėme prie klimato kaitos kontroliavimo, sumažintumėme išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėtumėme prie maisto švaistymo problemos sprendimo.