Privatumo pranešimas

Atnaujinta 2024-06-12

Žemiau šiame pranešime nurodytų asmens duomenų valdytojas yra MAXIMA GRUPĖ, UAB, kodas 301066547, registracijos adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė).

Šis privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) yra skirta asmenims (toliau – Jūs), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis, turi ryšių (pvz. teikia paslaugas) arba lankosi Bendrovei priklausančiose interneto svetainėse (www.maximagrupe.euwww.maximagrupe.lt ar kitose).

Privatumo pranešime pateikiama informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka Bendrovė, asmens duomenų rinkimo tikslus, tvarkomų asmens duomenų apimtį bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu Jūs turite.

Naudodamasis paslaugomis, teikdami paslaugas arba kitais būdais palaikydamas verslo ryšius su Bendrove bei tęsdamas naršymą svetainėse, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiuo Privatumo pranešimu, suprantate jo nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų ar teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kuris naudojasi paslaugomis ar naršo mūsų svetainėse.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Šis Privatumo pranešimas gali būti Bendrovės bet kada atnaujinamas. Bendrovė informuos Jus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo pranešimo variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo pranešimo atnaujinimų, Jūs sutinkate su atliktais pakeitimais.

Šis Privatumo pranešimas yra taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d., atnaujintas 2023 m. gegužės 19 d., o paskutinio atnaujinimo data – 2024 m. birželio 12 d.

Kodėl, kokius, kokiu pagrindu ir kiek laiko tvarkome Jūsų duomenis?

Kodėl tvarkome informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?  

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

Nagrinėjame ir atsakome į Jūsų pateiktas užklausas, prašymus, ar kitą informaciją

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, tel. Nr., parašas, kreipimosi data, kreipimosi numeris (registracijos numeris) ir jame nurodyta informacija, nagrinėjimo rezultatas, jei su asmeniu, teikusiu prašymą, skundą ar pasiūlymą, buvo komunikuota el. paštu, šioje  komunikacijoje užfiksuoti asmens duomenys.

Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Jeigu Jūs kreipiatės / susirašinėjate elektroniniais laiškais su mumis, mes elektroninius laiškus saugosime iki 5 metų. 

Vykdome darbuotojų atranką

Vardas, pavardė, gimimo data, tel. Nr., darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikta informacija.

Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. siunčiant CV el. pašto adresu cv@maximagrupe.eu arba kitomis priemonėmis pateikiant savo CV (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

 

Jūsų pateiktus asmens duomenis esant paskelbtai konkrečiai atrankai saugosime iki tokios konkrečios atrankos pabaigos, nebent suteiksite atskirą sutikimą saugoti ilgiau.

Jūsų asmens duomenis, pateiktus siunčiant CV el. pašto adresu cv@maximagrupe.eu, saugosime ne ilgiau nei 1 metus nuo pateikimo dienos.

Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume.

Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime metus nuo sutikimo gavimo dienos.
Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Plačiau apie mūsų Kandidatų privatumo politiką – Kandidatu-asmens-duomenu-privatumo-politika-MG.pdf (maximagrupe.eu)

Administruojame viešai neatskleistą informaciją turinčių asmenų sąrašą, įgyvendindami Piktnaudžiavimo rinka reglamento[1] reikalavimus

Vardas, pavardė įgyta gimus, darbo / asmeninio tel. Nr., gimimo data, asmens kodas, namų adresas, priežastis, dėl kurios asmuo įtrauktas, įtraukimo į sąrašą data, laikas, išbraukimo iš sąrašo data, laikas.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

5 metus nuo paskutinės sąrašo atnaujinimo datos

Administruojame Bendrovės vadovaujančias pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašą, įgyvendindami Piktnaudžiavimo rinka reglamento1 reikalavimus

Su Bendrovės vadovaujančias pareigas einančiais asmenimis glaudžiai susijusių asmenų (sutuoktinių, partnerių, teisės aktų nustatyta tvarka prilyginamų sutuoktiniams), vaikų ar įvaikių (16 m. ir vyresni, gyvenantys kartu su vadovaujančiais asmenimis), giminaičių, 1 metus gyvenusių su vadovaujančias pareigas einančiu asmeniu iki atitinkamo sandorio sudarymo dienos) asmens duomenys - vardas, pavardė, ryšio su vadovaujančiu asmeniu pobūdis, į sąrašą įrašymo data.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

1 metus po to, kai vadovaujančias pareigas einantis asmuo baigia eiti savo pareigas.

Sudarome ir vykdome sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

Verslo partnerio atstovo vardas, pavardė,  tel. Nr., el. pašto adresas, parašas, verslo partnerio atstovavimo pagrindas, įgaliojimo numeris, pareigos, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, atsižvelgiant į sutarties pobūdį.

Verslo partnerio naudos gavėjų bei aukščiausio lygio vadovų, valdymo ir priežiūros organų narių vardas pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kiti pateikti arba duomenų bazėse skelbiami duomenys, siekiant identifikuoti asmenis sankcijų atitikties užtikrinimui prieš sudarant ir vykdant sutartis.

Jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu, papildomai tvarkome: asmens kodą arba gimimo datą ir banko sąskaitos numerį.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai.

Vykdome Bendrovės ir Grupės bendrovių vidaus auditą

Grupės bendrovių darbuotojų bei kontrahentų atstovų asmens duomenys, užfiksuoti dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant el. laiškais ir pan., kurie teikiami  vidaus auditui atlikti.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10 metų po konkretaus vidaus audito užbaigimo.

Teikiame valdymo ir kitas susijusias paslaugas mūsų Grupės bendrovėms

Vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. p. adresas, bet kokie kiti asmens duomenys, užfiksuoti teikiant valdymo, kitas konsultacinio pobūdžio paslaugas, konsultacijai skirtų valandų skaičius, konsultacijos sritis, kategorija, aprašymas.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenys saugomi 10 metų po paslaugų suteikimo.

Administruojame vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (Pasitikėjimo liniją) bei gautos informacijos pagrindu atliekame vidinius tyrimus

Jei informacija teikiama ne anonimiškai, renkami duomenys, kuriuos nurodo pats asmuo - vardas, pavardė, tel. Nr., asmens kodas, el. pašto adresas, pranešime nurodytos aplinkybės, pranešimo pateikimo data, apsisprendimas dėl informavimo apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Asmens duomenis saugome 5 metus po gautos informacijos įvertinimo, arba vidinio tyrimo atlikimo.

Slapukai

Svetainėje mes naudojame tik būtinuosius slapukus (angl. cookies), kurie leidžia užtikrinti patogų naršymą bei efektyvų ir saugų Svetainės veikimą:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

CMSESSID[kodas]

Slapukas, naudojamas vartotojo sesijos palaikymui.

Užėjus į svetainę

Uždarius svetainės langą

Unikalus identifikatorius

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį informacijos mums pateikiate Jūs pats, tačiau tam tikrus Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš juridinių asmenų, kuriuose dirbate (pvz., MAXIMA GRUPĖ, UAB grupės bendrovių), kuriuos atstovaujate (pvz., tiekėjai, su kuriais sudarome sutartis) arba kai lankotės mūsų interneto svetainėje.

Kai asmens duomenis gauname iš Jūsų, prašytume teikti tik tą informaciją, kuri reikalinga siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus. Kitos informacijos, pavyzdžiui: politinės pažiūros, tautybė, religija ir pan., prašytume neteikti.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo partneriams, paslaugų teikėjams, taip pat toliau išvardintiems subjektams tik tiek, kai tai būtina siekiant aukščiau nurodytų tikslų bei tam turime teisinį pagrindą:

1)     bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas;

2)     teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;

3)     duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, palaikančios ir vystančioms įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonės, ryšio ir pan. paslaugas teikiančios įmonėms.

Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal mūsų nustatytas minimalias technines ir organizacines priemones, kurios nustatomos sudarytose rašytiniuose susitarimuose.

Duomenys kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms gali būti teikiami tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų Grupės įmonių, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Ekonominės erdvės (toliau – EEA) teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Kai leidžia teisės aktai Jūs turite šias teises:

a)      Teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šiame Privatumo pranešime ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

b)      Teisę ištaisyti asmens duomenis

Jūs taip pat galite kreiptis į mus šiame Privatumo pranešime nurodytais būdais ir prašyti, kad mes ištaisytume ar patikslintume Jūsų duomenis.

c)       Teisę atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

d)      Teisę pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).

e)       Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą žemiau nurodytu el. paštu.

f)        Teisę ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą žemiau nurodytu el. paštu.

g)      Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, užginčijote duomenų tikslumą, pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą žemiau nurodytu el. paštu.

h)      Teisę į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą žemiau nurodytu el. paštu.

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate asmuo, iš kurio gavome prašymą, ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:
elektroniniu paštu info@maximagrupe.eu
Telefonu +370 669 00118
Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:
el. pašto adresas dpo@maximagrupe.eu
pašto korespondencijos adresas: Ozo g.  25, Vilnius, Lietuvos Respublika

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
MAXIMA GRUPĖ, UAB
Juridinio asmens kodas: 301066547
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika[1]2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB