„MAXIMA GRUPĖ“: po įvykių Latvijoje privalėjome keistis, ir pokyčiai jau įsibėgėjo

Mažmeninės prekybos bendroves Baltijos šalyse ir Lenkijoje bei Bulgarijoje kontroliuojanti bendrovė „MAXIMA GRUPĖ" pastaraisiais metais peržiūrėjo svarbiausius veiklos procesus ir principus. Po praėjusių metų lapkričio 21 d. Rygoje įvykusios nelaimės, bendrovė ypatingą dėmesį skyrė darbuotojų ir pirkėjų saugumui užtikrinti bei būtinoms permainoms įgyvendinti bendrovėje „Maxima Latvija".

„Zuolitūdės tragedija buvo didžiausias sukrėtimas bendrovės istorijoje. Šiandien mes suprantame, kad pastaraisiais metais augome pernelyg sparčiai, buvome susikoncentravę į plėtrą ir veiklos rezultatus, todėl skyrėme nepakankamai dėmesio visiems svarbiems bendrovės veiklos aspektams. Tai buvo skausminga pamoka, paskatinusi keistis – todėl dar šių metų pradžioje pradėjome permainas. Vienas didžiausių mūsų prioritetų buvo ir lieka pokyčiai bendrovėje, kuriuos esame pasiryžę tęsti, kad susigrąžintume Latvijos visuomenės pasitikėjimą bei užtikrintume, kad tokia nelaimė niekada nepasikartotų", ‒ pabrėžė Neringa Janavičiūtė, „MAXIMA GRUPĖS" generalinė direktorė.

Pasak jos, šių metų pradžioje pradėti įgyvendinti pokyčiai mažmeninės prekybos įmonėse jau įsibėgėjo ir bus tęsiami toliau. Ypatingas dėmesys skiriamas permainoms Latvijoje, kur įgyvendinama speciali Pokyčių programa. Ji apima tris sritis: darbuotojų ir pirkėjų saugumo užtikrinimą, darbo sąlygų gerinimą ir paramos teikimą nukentėjusiems. Iki šiol pokyčių programai Latvijoje skirta beveik 38 mln. litų.

Darbuotojų ir klientų saugumo užtikrinimas

Siekiant užtikrinti darbuotojų ir klientų saugumą, iš karto po nelaimės visose šalyse, kur „MAXIMA GRUPĖ" vykdo veiklą – Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Bulgarijoje ir Lenkijoje, atlikta neeilinė visų parduotuvių statybos konstrukcijų patikra. Pirmiausiai vykdyta vizualioji patikra, po to tikrinami statinių brėžiniai, techninė dokumentacija ir reali būsena. Patikrą vykdė sertifikuoti statybos inžinieriai, pateikę išvadas, kad pastatus saugu eksploatuoti.

Patikrintos ir priešgaisrinės saugos sistemos – dalį jų buvo nuspręsta modernizuoti, šie darbai jau praktiškai pabaigti. Darbuotojams Latvijoje organizuoti papildomi teoriniai ir praktiniai priešgaisrinės saugos mokymai, kurie bus reguliariai rengiami ir ateityje. Pastatų saugumo užtikrinimui, patikroms, remontui, priešgaisrinės sistemos modernizavimui Baltijos šalyse šiemet skirta daugiau kaip 14 milijonų litų. Be to, „MAXIMA GRUPĖ" sustiprino ir visų vykdomų naujų statybų kontrolę.

Dėmesys darbo sąlygoms

„Įvykiai Rygoje mus paskatino peržiūrėti savo vertybes ir prioritetus bei atsigręžti į vieną svarbiausių – darbuotojus. Siekiame stiprinti ryšį tarp bendrovių vadovybės ir darbuotojų. Kalbėdamiesi su kolektyvu, įsiklausę į jų pastabas ir lūkesčius dėl darbo sąlygų, suformavome kryptis darbo sąlygoms tobulinti", – sakė N.Janavičiūtė. Atsižvelgiant į situaciją kiekvienoje šalyje, imtasi priemonių darbo sąlygoms gerinti. Šiemet vien tik darbo užmokesčio fondas Latvijoje didėjo virš 18 mln. litų, Lietuvoje - 28 mln. litų, Estijoje – daugiau kaip 5 mln. litų.

Peržiūrėtas ir darbo krūvis – sumažintas darbo valandų skaičius, numatyta paprastesnė kasdienio darbo organizavimo tvarka. Pardavėjai aprūpinti naujomis darbo uniformomis, kasininkai Latvijoje – patogiomis kėdėmis, atnaujintos kitos darbo priemonės. Be to, visose šalyse pradėtas kompleksinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – optimizuoti darbo krūvį ir gerinti darbo sąlygas. Šio projekto rėmuose peržiūrimas prekių asortimento valdymas, sandėliavimas, transportavimas, prekių išdėstymas lentynoje, prekių įtraukimo į akcijas tvarka. Tai – ilgalaikiai pokyčiai.

Vidaus kultūros pokyčiai

Per pastaruosius metus „MAXIMA GRUPĖ" skyrė daug dėmesio ir visos grupės, ir bendrovių vidinės kultūros pokyčiams. „Pirmiausia, siekėme didinti šalių bendrovių kompetenciją aktualiais bendrovių valdymo klausimais, peržiūrėjome jų vidinę struktūrą. Be to, tapo akivaizdu, kad turi keistis santykiai tarp administracijos ir parduotuvių darbuotojų, o bendrovės šalyse tapti atviresnės", – sakė N.Janavičiūtė.

Siekiant, kad administracijos darbuotojai suvoktų, kuo gyvena parduotuvės, gerai suprastų jų veiklą, procesus, vadovai ėmė lankytis prekybos centruose: bendraudami su darbuotojais, jie įsiklauso į jų pastabas ir lūkesčius dėl darbo sąlygų, priemonių.

Siekiant stiprinti ryšį tarp parduotuvių ir įmonės vadovybės, pradėta programa „Viena komanda". Jos dalyviai – vadovai ir administracijos darbuotojai, – reguliariai vyksta padirbėti parduotuvėse. Tai leidžia geriau suprasti ir įvertinti veiklos procesus, atrasti galimybių juos tobulinti.

Be to, žymiai daugiau dėmesio skiriama grupės bendrovių komunikacijai, keitimuisi informacija įmonių viduje. Pradėtas nuoseklus darbas rengiantis krizių valdymui ir komunikacijai.

Pokyčių programa Latvijoje: pagalba nukentėjusiems

„Viena iš kertinių Latvijoje įgyvendinamos Pokyčių programos dalių – parama nukentėjusiems nelaimės metu. Šiandien galime pasakyti, kad „Maxima Latvija" įvykdė savo iniciatyva duotus pažadus nukentėjusiems", – sakė N. Janavičiūtė. Pasak jos, „Maxima Latvija" visą laiką glaudžiai bendradarbiavo su Latvijos valstybės institucijomis, teikdama paramą per nelaimę nukentėjusiems žmonėms ir žuvusiųjų artimiesiems.

Iš karto po nelaimės Rygoje „Maxima Latvija" savo iniciatyva pradėjo teikti paramą vaikams, netekusiems vieno ar abiejų tėvų, pervesdama jiems mėnesio išmokas. Be to, siekdama pasirūpinti šiais vaikais, „Maxima Latvija" pasirašė sutartį su Valstybine socialinės rūpybos agentūra, kuri prižiūrės ir mokės išmokas iki jiems sukaks 18 metų. Vidutinio mėnesinio dydžio atlyginimo parama kas mėnesį bus mokama 23 vaikams. Vaikams, netekusiems abiejų tėvų, skiriama dviguba išmoka.

Pagalbai nukentėjusiems per nelaimę ar jos metu artimųjų netekusiems žmonėms skirtos paramos suma siekia per 7,25 mln. litų. Iš jos parama vaikams, praradusiems tėvus, – 6,2 mln. litų, vienkartinės išmokos žuvusiųjų artimiesiems siekė 900 tūkst. litų, o lėšos, skirtos nukentėjusių per tragediją gydymui ir reabilitacijai, – 210 tūkst. litų.

Grįžti į visas naujienas