„Maxima grupės“ 18 proc. pajamų augimas: „Well Done“ produkcija, 40 naujų parduotuvių, išaugę pirkėjų srautai ir krepšelis

MAXIMA GRUPĖ, UAB valdomų įmonių konsoliduotosios pajamos per pirmąjį 2023 metų pusmetį išaugo 18% ir siekė 2,8 mlrd. Eur. Beveik pusę pajamų augimo sudarė mažmeninės prekybos tinklo „Stokrotka“ apyvartos didėjimas, nulemtas kelių pastarųjų metų plėtros Lenkijoje, o Baltijos šalių parduotuvėse augo ir pirkėjų srautai, ir pirkėjo krepšelis. Konsoliduotos tų pačių parduotuvių, veiklą vykdžiusių ir pernai (angl. like-for-like - LFL), mažmeninės prekybos pajamos, skaičiuojant pastoviu valiutos kursu, augo 15,7%.

 

„Maxima Grupė“ pasiekė 233,9 mln. EUR EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, pelno mokestį, nusidėvėjimą bei amortizaciją) lygį. Mažesnės energijos sąnaudos, efektyvesnis logistikos planavimas ir veiklos procesų parduotuvėje standartizavimas leido sumažinti Grupės išlaidų dalį nuo pajamų 1,9 procentinio punkto. Dėl šios priežasties EBITDA marža, lyginant su 2022 m., buvo didesnė ir pasiekė 8,2 proc. lygį, kuris yra šiek tiek didesnis nei 2021 m. (EBITDA marža 2021 m. pirmąjį pusmetį buvo 8,0 proc. ir 6,5 proc. 2022 m. pirmąjį pusmetį).

 

Pirmąjį 2023 metų pusmetį „Maxima Grupė“ toliau tęsė veiksmus, kuriais siekiama stiprinti privačių prekių ženklų asortimentą ir paprastinti veiklos procesus. Balandžio mėn. pristatytas naujas privatus prekės ženklas „Well Done“, papildysiantis „Maximos“ parduotuvių lentynas apie 700 skirtingų aukštos kokybės produktų už pirkėjams patrauklią kainą. Nuo 2023 m. gegužės mėn. pradėtas taikyti vieno langelio principas bendraujant su Baltijos šalių tiekėjais, kuris leidžia pagreitinti tarpusavio komunikaciją, efektyviau valdyti asortimento planavimo ir prekių pirkimo procesus. Vienodinant parduotuvių formatus, per 2023 m. pirmus šešis mėnesius atnaujintos 54 parduotuvės, o iš viso Baltijos šalyse veikia jau 332 atnaujintų formatų parduotuvės.

 

Viena pagrindinių Grupės veiklos krypčių išliko tinklo plėtra. 2023 m. pirmo pusmečio pabaigoje „Maxima Grupės“ mažmeninės prekybos tinklas, palyginti su 2022 metų pirmojo pusmečio pabaiga, pirkėjus aptarnavo papildomose 112 parduotuvių.  Per pirmąjį 2023 metų pusmetį Lenkijoje atidarytos 33 naujos parduotuvės, Bulgarijoje – 5, dar 2 naujos „Maxima“ parduotuvės atidarytos Estijoje.

 

Grupės investicijos į plėtrą ir parduotuvių atnaujinimą sudarė 56 mln. Eur ir buvo apie 6 mln. Eur didesnės nei 2022 metų pirmąjį pusmetį. Daugiausia investicijų skirta Lenkijos parduotuvių tinklo plėtrai. Lietuvoje balandžio mėn. pradėtos „Maximos“ logistikos centro statybos, į šį projektą planuojama investuoti 70 mln. Eur ir užbaigti iki 2024 m. pabaigos.

 

Siekdama tęsti plėtrą ir pasiruošti 2023 m. rugsėjį įvyksiančiam ilgalaikių obligacijų emisijos išpirkimui, MAXIMA GRUPĖ, UAB gegužės mėn. pasirašė dvi finansavimo sutartis bendrai 100 mln. Eur sumai su bendrovėmis AB SEB bankas ir Skandinaviska Enskilda Banken AB bei „Swedbank“. Bendras Grupės įsiskolinimo lygis 2023 metų pirmąjį pusmetį mažėjo, finansinio sverto rodiklis pagerėjo nuo  3,1 2022 m. birželio 30 d. iki 2,4 2023 m. birželio 30 d.Grupės finansinį stabilumą patvirtina išlaikytas „Standard & Poor‘s“ BB+ kredito reitingas su stabilia perspektyva. 

Grįžti į visas naujienas