MAXIMA GRUPĖ gavo SBTi patvirtinimą dėl savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslų

Nuo 2024 m. vasario 8 d., MAXIMA GRUPĖ oficialiai įtraukta į SBTi įmonių sąrašą, kurioms patvirtinti šiltnamio dujų mažinimo tikslai. Tikslų patvirtinimas šios pasaulinės organizacijos vardu, leidžiančios įmonėms nustatyti ambicingus tikslus klimato kaitos mažinimo srityje pagal naujausius mokslinius duomenis, reiškia, kad per griežtą validavimo procesą MAXIMA GRUPĖS pateikti tikslai atitinka nustatytus kriterijus ir yra suderinti su ambicijos lygiais. Šie lygiai laikomi būtinais siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. SBTi klasifikavo mūsų 1 ir 2 vertinimo sričių tikslų ambiciją kaip atitinkančią 1,5oC trajektoriją, tai svarbus įmonės atsakomybės žingsnis.

„Validacijos procesas labai svarbus, užtikrinant mūsų klimato veiksmų patikimumą. Pats įsipareigojimas parodo mūsų atskaitomybės požiūrį per reguliaraus stebėjimo, patvirtinimo ir ataskaitų teikimo procesus. Mes aiškiai numatome klimato poveikio mažinimo kryptį iki 2030 m., o pasirinktas kelias prisidės prie mūsų atsparumo perėjimo prie žaliosios ekonomikos rizikoms“, - teigia Kiril Sanko, Maxima Grupės Tvarumo vadovas.

Kokius tikslus mes įsipareigojome pasiekti?

MAXIMA GRUPĖ įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti absoliučias 1 ir 2 vertinimo sričių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 42,0% nuo 2021 m. bazinio lygio. Taip pat MAXIMA GRUPĖ įsipareigojo, kad ne mažiau kaip 78,3% jos paslaugų ir prekių tiekėjų (skaičiuojant pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas), išsikeltų mokslu grįstus tikslus.

MAXIMA GRUPEI tvarumas yra verslo dalis, ir versle visada nustatome tikslus, kuriuos nuosekliai įgyvendiname siekdami prasmingų pokyčių. Antraip, tikslai be veiksmų tampa neįgyvendinamomis svajonėmis, todėl aktyviai įgyvendiname sprendimus, kurie padeda mums mūsų tvarumo kelyje. Mes susitarėme dėl veiksmų, kurių imsimės trumpuoju laikotarpiu, kad sumažintume savo 1 ir 2 vertinimo sričių emisijas, taikydami energinio efektyvumo ir išmanaus energijos valdymo priemones, pereidami prie klimatui draugiškesnių freonų ir įrengdami atsinaujinančios energijos gamybos sistemas. Po pirmo veiksmų laikotarpio pabaigos, pereisime prie tolesnių įgyvendinimo etapų.

3 vertinimo srities emisijų kontekste jau nustatėme ir paskirstėme produktų emisijas kiekvienam su produktu susijusiam tiekėjui, su kuriuo dirbame. Daugeliui didelių tiekėjų yra taikoma Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva bei bus taikoma ateinanti Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyva, todėl reguliavimo aplinka tiekėjus skatins nustatyti šiltnamio dujų emisijų mažinimo tikslus lygiagrečiai su mūsų pastangomis.

Apie Moksliškai pagrįstų tikslų iniciatyvą

Moksliškai pagrįstų tikslų iniciatyva (SBTi) yra pasaulinė organizacija, leidžianti įmonėms nustatyti ambicingus emisijų mažinimo tikslus, atitinkančius naujausius klimato mokslo atradimus. Ji susitelkusi į verslo visame pasaulyje skatinimą iki 2030 m. sumažinti emisijas per pusę ir iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetimą. Iniciatyva yra bendradarbiavimas tarp CDP, Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo, Pasaulio išteklių instituto (WRI) ir Pasaulio gamtos fondo (WWF), taip pat vienas iš We Mean Business koalicijos įsipareigojimų. SBTi apibrėžia ir skatina geriausią moksliškai pagrįstų tikslų nustatymo praktiką, teikia išteklius ir gaires, kad būtų sumažintos kliūtys dėl jų įgyvendinimo, nepriklausomai vertina ir patvirtina įmonių tikslus.

Pagal SBTi gaires, šiltnamio efektą sukeliančios dujos įvertinamos ir mažinamos trijose srityse (ang. Scope 1, Scope 2, Scope 3): 1) dėl tiesioginės įmonės veiklos susidarančios ir su ja susijusios ŠESD emisijos, 2) ŠESD susidarančios gaminant įmonės naudojamą elektros energiją ar šilumą 3) ŠESD susidarančios vertės grandinėje (auginant, gaminant, transportuojant produkciją).

Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie mūsų klimato veiksmų planus ir ambicijas, įskaitant veiklos ir procesų ataskaitų duomenis, bus pateikta mūsų korporatyvinės socialinės atsakomybės ataskaitoje šį pavasarį ir bus atnaujinama kasmet.

„Maxima Grupė“ valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse ir Lenkijoje. 

„Maxima Grupė“ priklauso „Vilniaus prekyba“ įmonių grupei. „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. 

Grįžti į visas naujienas