„Maxima grupės” 2023 m.: 13% pajamų augimas, dėmesys mažoms kainoms ir plėtra Lenkijoje

Mažmeninės prekybos lyderė Baltijos šalyse MAXIMA GRUPĖ, UAB, valdanti „Maxima“ prekybos tinklus Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, „Stokrotka“ Lenkijoje, „T-Market“ Bulgarijoje bei elektroninę parduotuvę „Barbora“ Baltijos šalyse, skelbia konsoliduotus finansinius 2023 m. rezultatus.

Nepaisant permainingos ekonominės situacijos visose MAXIMA GRUPĖS veiklos rinkose, 2023 m. Grupei pavyko išsaugoti finansinį stabilumą. Vyraujant aukštai infliacijai, Grupė kryptingai vykdė prekybos tinklų plėtrą ir nuosekliai augino pajamas. Konsoliduotosios pajamos pasiekė 5,845 mlrd. Eur ir, lyginant su ankstesniais metais, paaugo 13%. Beveik pusę Grupės metinio pajamų augimo sudarė prekybos tinklo „Stokrotka” apyvartos didėjimas. Konsoliduotoji MAXIMA GRUPĖS EBITDA sudarė beveik 479 mln. Eur ir, lyginant su 2022 m., augo beveik 30%. Tai lėmė pajamų augimas dėl didesnio vidutinio krepšelio ir pirkėjų srauto į Grupės parduotuves, mažesnės energijos sąnaudos bei efektyvesni parduotuvių ir logistikos procesai. Grupės EBITDA marža grįžo į 2021 m. lygį - ji siekė 8,2% arba 1 procentiniu punktu daugiau nei 2022 m.

Pagrindinėmis Grupės plėtros kryptimis išliko Lenkija ir Bulgarija. Lenkijoje, penktus metus nuosekliai vykdant plėtrą, 2023 m. prekybos tinklas išplėstas 60 parduotuvių, pajamų augimas siekė 24,7%. Bulgarijoje parduotuvių tinklas išplėstas 12 parduotuvių ir pajamos augo 15%. Baltijos šalyse pernai atidarytos 4 naujos parduotuvės: 2 Lietuvoje ir 2 Estijoje. Pajamos Baltijos šalyse 2023 m. augo 8,7%: Lietuvoje 7,9%, Latvijoje – 10,1%, Estijoje – 8,6%. Grupės el. prekybos kanalų pardavimo pajamos augo 5,5%.

MAXIMA GRUPĖS generalinio direktoriaus Manfredo Dargužio teigimu, 2023 m. Grupė siekė nepastoviomis rinkos sąlygomis išlaikyti stabilumą ir tęsti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą: „2023 m. rinkose, kuriose veikia Grupė, vis dar vyravo aukštas infliacijos lygis, mažėjo vartojimas, todėl Grupės įmonės koncentravosi į naujus pardavimų skatinimo veiksmus ir patrauklius kainų pasiūlymus klientams. Taip pat Grupė tęsė anksčiau užsibrėžtus tikslus: plėtrą Lenkijoje ir Bulgarijoje, parduotuvių formatų vienodinimą, privačių prekės ženklų plėtrą ir veiklos procesų efektyvinimą.“

Grupės investicijos į plėtrą ir parduotuvių atnaujinimą, lyginant su 2022 m., didėjo 45%, ir 2023 m. sudarė daugiau nei 168 mln. Eur. 2023 m. Lietuvoje pradėtas statyti 46 000 kv. m. logistikos centras, viso kainuosiantis 70 mln. Eur. Iš šio sandėlio, kurio veiklos pradžia planuojama 2024 m., prekės bus pristatomos į visas „Maxima“ parduotuves Lietuvoje ir tai reikšmingai prisidės prie bendro tinklo efektyvumo didinimo. 2021 m. Baltijos šalyse pradėtas parduotuvių formatų vienodinimo procesas 2023 m. pasiekė baigiamąjį etapą – visose šalyse metų pabaigoje ne mažiau kaip 70% parduotuvių buvo atnaujintos pagal atitinkamo ploto standartizuotą parduotuvės formatą. Parduotuvių formatų suvienodinimas taip pat svarbus, siekiant efektyvesnio prekybos tinklų valdymo. Viso iš 499 Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje valdomų parduotuvių atnaujintos 369 parduotuvės.

Metų pradžioje buvo pristatytas naujas prekių ženklas  „Well Done“. Tai aukštos kokybės maisto produktai už žemesnę kainą. Metų pabaigoje  „Well Done“ apėmė daugiau nei 400 skirtingų prekių, o visų  privačių prekės ženklų pardavimų dalis nuo bendrų Grupės pardavimų 2023 metais sudarė 18,8%.

MAXIMA GRUPĖS valdomos įmonės visose šalyse yra svarbi bendruomenių dalis ir prisiima atsakomybę už savo veiklą bei jos galimą poveikį aplinkai. 2023 m. pradžioje MAXIMA GRUPĖ prisijungė prie tarptautinės „Science Based Targets“ iniciatyvos ir įsipareigojo siekti su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų tikslų. Grupės tikslai 2023 m. pabaigoje buvo oficialiai patvirtinti pagal pasaulinę „Science Based Targets“ iniciatyvą ir MAXIMA GRUPĖ oficialiai prisijungė prie šioje iniciatyvoje dalyvaujančių pažangiausių pasaulio įmonių.

Grupės įmonės savo šalyse bendradarbiauja su įvairiomis labdaros organizacijomis ir maisto bankais, joms atiduodamos dalį neparduotų, bet saugių vartoti maisto produktų. Bendras maisto bankams ir kitoms labdaros organizacijoms atiduoto maisto kiekis per 2023 m. išaugo 82 proc. ir siekė 3 727 tonas.

2023 m. rugsėjo mėnesį  MAXIMA GRUPĖ, suėjus penkerių metų terminui, išpirko ilgalaikes obligacijas. Per 2023 m. Grupės įsiskolinimo lygis sumažėjo, konsoliduotosios grynosios skolos ir EBITDA santykis 2023 m. pabaigoje siekė 2,0.

Vienintelis MAXIMA GRUPĖS akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ patvirtino 2023 m. bendrovės ir Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą, pagal kurį, atsižvelgiant į dividendų mokėjimo politiką, dividendams Vilniaus prekybai išmokėti skirta 123 mln. Eur.

 

Papildoma informacija

MAXIMA GRUPĖ, UAB  valdo prekybos tinklus MAXIMA (Baltijos šalyse), STOKROTKA (Lenkijoje), T MARKET (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę BARBORA, veikiančią Baltijos šalyse.

MAXIMA GRUPĖ, UAB  priklauso Vilniaus prekybos įmonių grupei. Vilniaus prekyba per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus, maitinimo paslaugų bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Grįžti į visas naujienas